Swoboda Andrzej Roman

Rodzina: ojciec Roman, matka Wanda z d. Michniewska

Adrwes: Czeladź, Redenstr. 8

Zawód: górnik kopalni „Czeladź”

W czasie wojny nawiązał kontakty ze Związkiem Orła Białego na Piaskach, gdzie zajmował się kolportażem biuletynu „Nasze Sprawy” i „Buletin of War” (gazeta dla jeńców angielskiech). Dnia 28.08.1944 r. by uniknąć aresztowania przez gestapo, popełnił samobójstwo poprzez skok do szybu „Paweł” kopalni „Czeladź” – rozbicie czaszki i kości. Akt zgonu sporządzony dnia 30.08.1944 r. zarejestrowany za pisemnym zawiadomieniem Komendy Głównej Policji Kryminalnej w Katowicach.

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego w Czeladzi; „Zeszyty Czeladzkie 8-2002”, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Czeladź 2002.

Data urodzenia 1921-09-14
Data zgonu 1944-08-28
Miejsce zamieszkania: Czeladź-Piaski
Miejsce zgonu: Czeladź
Skip to content