Makowski Adolf

Zamordowany w 1944 r.  przez żandarmów z Czeladzi podczas śledztwa.

Źródło: www.straty.pl

Data urodzenia 0000-00-00
Data zgonu 1944-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: Czeladź
Skip to content