Maj Stanisław

Rodzina: ojciec Wojciech, matka Teresa z d. Chudak

Zawód: szewc

Działacz społeczny, członek Związku Powstańców Śląskich Grupa Czeladź, pełnił funkcję komendanta i dowódcy I Plutonu III Kompanii 1 Batalionu w Sosnowcu, członek Komisji Weryfikacyjnej oraz Koła Przyjaciół O.M.P., delegat skoordynowanych organizacji byłych wojskowych, członek Ligi Morskiej L.O.P.P. Odznaczony Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi kl. I przez Górno-Śląską Komisję Odznaczeń. Zmarł dnia 19.07.1940 r. wycieńczony po rocznym ukrywaniu się na wsi przed hitlerowskim okupantem.

Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi; Echo Czeladzi, nr 10/2013.

Data urodzenia 1904-04-17
Data zgonu 1940-07-19
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: Czeladź
Skip to content