Dehnel Leokadia

Rodzina: ojciec Piotr Paweł, matka Stefania z d. Tomaszewicz, bracia Stanisław, Bogdan, Julian

Adres: Czeladź, Kolonia Saturn 3

Zawód: nauczycielka języka polskiego Publicznej Szkoły Powszechnej w Czeladzi

Pseudonim: Lotna, Kora

W czasie okupacji prowadziła tajne nauczanie, kierowała grupą sanitarną w Związku Orła Białego, była współredaktorką pisma „Nasze Sprawy”, kurierką w ZWZ AK pomiędzy Śląskiem a Generalnym Gubernatorstwem, ps. Kora.Była keirowniczką służby wewnątrznej punktu produkcji materiałów bojowych. Inwigilowana przez gestapo, została aresztowana w marcu 1941 r. w skutek załamania w śledztwie studenta Ryszarda Skopa. Więziona w Mysłowicach, następnie w Świdnicy. Dnia 28.11.1942 r. została skazana na karę śmierci za zdradę stanu przez Sąd Krajowy Rzeszy na sesji wyjazdowej w Kłodzku. Dnia 05.03.1943 r. została ścięta na gilotynie w więzieniu karnym we Wrocławiu.

Źródło: www.straty.pl

Data urodzenia 1905-11-10
Data zgonu 1943-03-05
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: więzienie karne we Wrocławiu
Skip to content