Stecki Zbigniew

Rodzina: żona Zofia

Zawód: urzędnik kopalni „Czeladź”

Aresztowany za działalność kospiracyjną w Związku Orła Białego na Piaskach wraz z żoną Zofią 15.05.1942 r. Osadzony w KL Oranienburg, gdzie doczekał wyzwolenia.

Źródło: „Zeszyty Czeladźkie 8-2002”, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Czeladź 2002.

Data urodzenia 0000-00-00
Data zgonu 0000-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź-Piaski
Skip to content