Chlebicki Zygmunt

Rodzina: ojciec Roch, matka Honorata z d. Sotykowska, żona Maria z d. Jach, dzieci: Jerzy Wojciech (1923 r.), Zdzisław (1925 r.), Alina (1927 r.), Kazimierz (1930 r.)

Zawód: komendant posterunku Policji Państwowej w Czeladzi-Piaskach

Ukończył szkołę powszechną i Szkołę Policji na Piaskach. Przed wojną był kieronikiem PP na Piaskach, w czasie wojny, od 05.12.1939 r. zatrudniony jako kontroler na kopalni „Czeladź”. Stworzył konspiracyjną komórkę Związku Orła Białego. Zorganizował nieudany napda na przewóz pieniędzy. Został aresztowany 19.03.1941 r. Osadzony w więzieniu w Berlinie Moabicie, gdzie został stracony dnia 09.01.1942 r.

Źródło: Zeszyty Czeladzkie 8-2002, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Czeladź 2002.

Data urodzenia 1893-12-04
Data zgonu 1942-01-09
Miejsce zgonu: Berlin Moabit
Skip to content