Frąckiewicz Ignacy

Adres: Czeladź, Stara Kolonia

Zawód: urzędnik kopalni „Czeladź”

Działacz konspiracyjny Związku Orła Białego. Redaktor naczelny pisma „Nasze Sprawy” wydawanego przez podokręg zagłębiowski Orła Białego. Pseudonim Topór. Komendant Inspekcji ZOB w Czeladzi. Aresztowany 26.02.1941 r. Osadzony w więzieniu w Mysłowicach. Przewieziony do więzienia w Świdnicy, skazany przes Sąd Krajowy Rzeszy na sesji wyjazdowej w Kłodzku 28.11.1942 r. na karę śmierci za zdradę stanu. Został ścięty 05.03.1943 r. na gilotynie w więzieniu karnym we Wrocławiu.

Źródło: Dane informatora do wiadomości do Muzeum Saturn.

 

Data urodzenia 1892-03-23
Data zgonu 1943-03-05
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: więzienie karne we Wrocławiu
Skip to content