Chlęch Apolinary

Rodzina: ojciec Józef, matka Florentyka z d. Wolska, żona Helena z d. Dorabiała, dzieci: Helena (1926 r.), Andrzej (1930 r.), Teresa (1932 r.)

Adres: Czeladź-Piaski, Redenstr. 7

Zawód: zastępca magazyniera/kieronik magazynu w kopalni „Czeladź”

Odbył służbę wojskową w latach 1917-1919. Brał czynny udział w III Powstaniu Śląskim jako podoficer. Działacz Związku Powstańców Śląskich i Związku Podoficerów Rezerwy. Aktywny członek organizacji Związku Orła Białego na Piaskach. Aresztowany i osadzony w KL Auschwitz dnia 20.12.1941 r. z numerem obozowym 24884. Zmarł w KL Auschwitz dnia 22.03.1942 r. z powodu niedrożności jelit.

Źródło: Archiwum KL Auschwitz; „Zeszyty Czeladzkie 8-2002”, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Czeladź 2002.

Data urodzenia 1897-04-18
Data zgonu 1942-03-22
Miejsce zamieszkania: Czeladź-Piaski
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content