Kluźniak-Binek Helena

Wywieziona na roboty przymusowe.

Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Data urodzenia 1923-09-23
Data zgonu 1988-01-12
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: Czeladź
Skip to content