Cioch Franciszek

Dnia 18.09.1944 r. osadzony w KL Auschwitz i oznaczony numerem 199489, następnie dnia 28.10.1944 r. trafił do KL Flossenburgu z numerem 37423. Zginął dnia 11.02.1945 r. w Litomierzycach.

Źródło: www.straty.pl; Archiwum KL Auschiwtz

 

Data urodzenia 1907-10-04
Data zgonu 1945-02-11
Miejsce zgonu: Litomierzyce
Skip to content