Tomecki Antoni

Pracownik koplani „Czeladź”. Wywieziony na roboty przymusowe.

Źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach, 1042 KWK „Czeladź”, sygn. 27

Data urodzenia 0000-00-00
Data zgonu 0000-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content