Juszczyk Stanisław

Popełnił samobójstwo przed aresztowaniem.

Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Data urodzenia 0000-00-00
Data zgonu 0000-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content