Kozłowski Stanisław

Zmarł podczas śledztwa w areszcie śledczym kripo w Sosnowcu przy ul. Żytniej.

Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Data urodzenia 0000-00-00
Data zgonu 1943-07-23
Miejsce zgonu: Areszt śledczy kripo w Sosnowcu
Skip to content