Krawczyk Antoni

Aresztowany przez gestapo dnia 12.03.1940 r. Osadzony w policyjnym więzieniu zastępczym w Sosnowcu przy ul. Sienkiewicza. Zmarł w więzieniu dnia 17.11.1941 r.

Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Data urodzenia 1906-07-08
Data zgonu 1941-11-17
Miejsce zgonu: Policyjne Więzienie Zastępcze w Sosnowcu
Skip to content