Nowacki Ignacy

Aresztowany przez gestapo i osadzony w policyjnym więzieniu zastępczym w Sosnowcu przy ul. Sienkiewicza.

Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

 

Data urodzenia 0000-00-00
Data zgonu 0000-00-00
Skip to content