Toporek Stanisław

Osadzony w policyjnym więzieniu zastępczym w Mysłowicach.

Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Data urodzenia 0000-00-00
Data zgonu 0000-00-00
Skip to content