Gwóźdź Józef

Zawód: górnik

Działacz konspiracyjny. Aresztowany przez gestapo, osadzony w więzieniu w Mysłowicach. Przewieziony do więzienia w Świdnicy, skazany przes Sąd Krajowy Rzeszy na sesji wyjazdowej w Kłodzku 28.11.1942 r. na karę śmierci za zdradę stanu. Został ścięty 05.03.1943 r. na gilotynie w więzieniu karnym we Wrocławiu.

Źródło: Dane informator do wiadomości do Muzeum Saturn.

Data urodzenia 1909-08-08
Data zgonu 1943-03-05
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: więzienie karne we Wrocławiu
Skip to content