Gromska Zofia

Zawód: nauczycielka

Działaczka Związku Orła Białego, aresztowana w 1941 r. i osadzona w policyjnym więzieniu zastępczym w Mysłowicach, po 8 miesiącach dzięki zabiegom rodziny zwolniona. Ponownie aresztowana w 1942 r. Wywieziona do KL Auschwitz, doczekała wyzwolenia.

Źródło: „Wiadomości Zagłębia”, nr 2, 1980 r.

Data urodzenia 0000-00-00
Data zgonu 1968-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content