Flasza Zofia

Rodzina: ojciec Szymon, matka Stanisława z d. Płatek

Adres: Czeladź, Paul Kellerstr. 44

Zawód: krawcowa

Zaangażowana w działalność konspiracyjną, należała do organizacji Związek Orła Białego i zajmowała się kolportażem gazetki konspiracyjnej. Harcerka Kręgu Starszoharcerskiego „Szare Szeregi”. Aresztowana w Wigilię 1940 r., przetrzymywana w więzieniach w Mysłowiacach, następnie w Katowicach. Osadzona w KL Auschwitz w dniu 17.06.1942 r. z numerem 7626. W dniu 25.07.1942 r. odnotowano jej zgon, w kartotecie obozowej jako przyczynę podano grypę. Zgon nastąpił najprawdopodobniej w wyniku wykonanego eksperymentalnego zastrzyku z fenolu.

Źródło: Archiwum KL Auschwitz; Echo Czeladzi 4/2011, s. 12; Napis na tablicy epitafijnej

Data urodzenia 1920-05-16
Data zgonu 1942-07-25
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content