Witwicki Andrzej

Kapral Wojska Polskiego. I Harcerz 5-tej Drużyny. Poległ za ojczyznę w 1939 r. Pochowany na czeladzkim cmentarzu parafialnym przy ul. Nowopogońskiej.

Źródło: Napis na tablicy epitafijnej

Data urodzenia 1920-05-15
Data zgonu 1939-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content