Lamprecht Konstantyna

rodzina: ojciec Karol, matka Aniela z d. Kozłowska

Harcerka DH, długoletnia pielęgniarka, przeszkolona dodatkowo na wypadek wojny, pracowała na oddziale chirurgicznym w Szpitalu w Sosnowcu. Od października 1939 r. zaangażowana w działalność ruchu oporu – konspiracyjnej Organizacji Orła Białego. Od stycznia 1940 r. żołnierz organizacji ZWZ, w sztabie  sekcji sabotażowo – dywersyjnej. W jej mieszkaniu i u matki w Czeladzi odbywały się odprawy kierownictwa pionu dywersji, osobiście przenosiła broń, raporty, opiekowała się osobami zagrożonymi aresztowaniem. Aresztowana w lipcu 1942 r., więziona w Katowicach, potem w więzieniu śledczym w Mysłowicach. Po wyroku skazującym przez Volksgericht w Katowicach, skazana na 5 lat ciężkiego więzienia przetransportowana została do KL Auschwitz. Zginęła w tym obozie 22.10.1942 r. Według wystawionego aktu zgonu nr 37690/1942 –potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarła o godz. 17:39 z powodu nagłego zawału serca.

Źródło: J.Klistała „Martyrologium harcerek i harcerzy chorągwi śląskich w latach 1939-1945: słownik biograficzny”, Katowice Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP 2015.

Data urodzenia 1909-02-18
Data zgonu 1942-10-22
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content