Odrobiński Bronisław

Rodzina: ojciec Franciszek, matka Jadwiga z d. Zboroń, żona Maria z d. Kapusta

Zawód: robotnik

Ukończył szkołę powszechną na Piaskach. W 1938 r. podjął pracę na kopalni „Czeladź”. Został aresztowany 11.02.1943 r. za działalność konspiracyjną w Związku Orła Białego. Przybył do KL Auschwitz dnia 16.03.1943 r., oznaczony numerem 108679. Zginął w obozie dnia 09.04.1943 r. Jako przyczynę zgonu podano zapalenie jelit po gorączce plamistej.

Źródło: Archiwum KL Auschwitz; „Zeszyty Czeladzkie 8-200”, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Czeladź 2002.

 

Data urodzenia 1914-12-12
Data zgonu 1943-04-09
Miejsce zamieszkania: Czeladź-Piaski
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content