Czech Ludwik

Rodzina: ojciec Szymon, matka Marianna, żona Eleonora z d. Kopczyk, dzieci: Gizela i Ryszard (1924 r.), Halina (1922 r.)

Adres: Czeladź-Paiski, Adalbertstr.

Zawód: ślusarz kopalni „Czeladź”

W 1915 r. podjął pracę jako ślusarz w kopalni „Czeladź”, był aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej kopalni. Za działalność konspiracyjną w Związku Orła Białego na Piaskach został aresztowany w 1941 r. i skazany na wyrok śmierci. Osadzony w więzieniu w Katowicach, został zgilotynowany w dniu 14.07.1942 r.

Źródło: red. Andrzej Szefer, „Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1939 – 1945”, Katowice 1983, s. 34; „Zeszyty Czeladzkie 8-2002”, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Czeladź 2002.

Data urodzenia 1897-08-23
Data zgonu 1942-07-14
Miejsce zamieszkania: Czeladź-Piaski
Miejsce zgonu: więzienia w Katowicach
Skip to content