Wagowski/Wadowski Czesław

Należał do konspiracyjnej Organizacji Orła Białego, na terenie Czeladzi. Osadzony w Mauthausen z numerem 12949, zginął dnia 14.08.1942 r. Według relacji współwięźniów przyczyną śmierci było stłuczenie kolbami karabinów, co spowodowało uszkodzenie nerek.

Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 298.]; www.straty.pl

 

Data urodzenia 1900-07-02
Data zgonu 1942-08-14
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: KL Mauthausen
Skip to content