Gajda Antoni

Zawód: ślusarz

Wywieziony na roboty przymusowe  w Watenstedt, tam zginął w 04.09.1943 r. na terenie zakładu. Akt zgonu nr. 15154 wystawiony przez urząd miasta Watenstedt-Salzgitter. Pochowany w Engelstedt.

Źródło: www.straty.pl

Data urodzenia 1901-12-05
Data zgonu 1943-09-04
Miejsce zgonu: Watenstedt
Skip to content