Ciechowski Wiktor

Adres: Czeladź, ul. Nowa Kolonia

Zawód: przedsiębiorca

Działacz konspiracyjny Związku Orła Białego. Aresztowany przez gestapo, osadzony w więzieniu w Mysłowicach. Przewieziony do więzienia w Świdnicy, skazany przes Sąd Krajowy Rzeszy na sesji wyjazdowej w Kłodzku 28.11.1942 r. na karę śmierci za zdradę stanu. Został ścięty 05.03.1943 r. na gilotynie w więzieniu karnym we Wrocławiu.

Źródło: Przekaz ustny zarejestrowany na potrzeby realizacji projektu. Dane informatora do wiadomości Muzeum Saturn w Czeladzi.

Data urodzenia 1908-01-02
Data zgonu 1943-03-05
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: więzienie karne we Wrocławiu
Skip to content