Chachołek Henryk

Zawód: kowal

Osadzony w więzieniu karnym „Radocha” w Sosnowcu, zmarł dnia 10.11.1942 r., nr aktu zgonu: 1272, jako przyczynę podano chorobę umysłowową.

Źródło: red. Andrzej Szefer, Więzienia hitlerowskie na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie 1939 – 1945, Katowice 1983, s. 174.

Data urodzenia 1911-11-22
Data zgonu 1942-11-10
Miejsce zamieszkania: Zaludzko pow. Miechów
Miejsce zgonu: Więzienie karne „Radocha” w Sosnowcu
Skip to content