Gruszka Józef

Zawód: ślusarz

Aresztowany za przynależność do PPR, osadzony w KL Gross-Rosen dnia 22.06.1944 r., oznaczony numerem 1610 seria II. Został powieszony 18.09.1944 r. na wniosek wrocławskiego gestapo.

Źródło: Kartoteka więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Muzeum Gross-Rosen.; www.straty.pl

Data urodzenia 1913-02-23
Data zgonu 1944-09-18
Miejsce zgonu: KL Gross-Rosen
Skip to content