Sojka Józef

Zawód: technik budowy dróg

Przewieziony do KL Auschwitz w dniu 22.07.1941 r. transportem zbiorowym skierowanym przez placówkę Stapoleitstelle Kattowitz. Oznaczony jako więzien polityczny Polak numerem 18296. Zginął w KL Auschwitz, został rozstrzelany w dniu 12.06.1942 r., w dokumecie zgon odnotowano w dniu 14.06.1942 r.

Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Data urodzenia 1916-10-06
Data zgonu 1942-06-14
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content