Parka Maria

Nazwisko rodowe: Legutka

Rodzina: córka Romualda i Anny z d. Sokół, siostra Olimpia, brat Stefan Legutki, mąż Wikor, dzieci Barbara i Jerzy

Adres: Czeladź, ul. Węgroda

Zaangażowana w Związek Harcerstwa Polskiego w Czeladzi. Należała do Związku Orła Białego. Aresztowana w Akcji Oderberg wraz z dziećmi przez Gestapo w nocy z 11/12.08.1943 r., przekazana z Zastępczego Policyjnego Więzienia w Mysłowicach do KL Auschwitz. Przybyła do obozu w dniu 24.08.1943 r., oznaczona numerem 55753. Zginęła w KL Auschwitz dnia 25.01.1944 r.

Mąż Marii – Wiktor Parka ukrywał się za pracę konspiracyjna w Orle Białym i w harcerstwie w kopalni Saturn w Czeladzi, zmarł 07.12.1988r.

Źródło: Archiwum KL Auschwitz, www.straty.pl

Data urodzenia 1914-08-20
Data zgonu 1944-01-25
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content