Ziemba Piotr

Przywieziony do KL Auschwitz w dniu 13.03.1942 r. transportem zbiorowym. Oznaczony jako więcień polityczny Polak numerem 26834. W dniu 09.06.1942 r. został przeniesiony do KL Mauthausen, tam zginął w dniu 05.11.1942 r.

Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Data urodzenia 1908-06-22
Data zgonu 1942-11-05
Miejsce zgonu: KL Mauthausen
Skip to content