Walutek Marian

Rodzina: ojciec Marian, matka Anna

Przywieziony do KL Auschwitz w dniu 28.05.1943 r. transportem zbiorowym. Oznaczony numerem 132139. W dniu 07.12.1944 r. został przeniesiony do KL Buchenwald z numerem 111785.

Źródło: Archiwum KL Auschwitz; www.straty.pl

Data urodzenia 1921-12-26
Data zgonu 1998-04-28
Miejsce zamieszkania: Łagisza
Skip to content