Baran Fabian

Został osadzony w dniu 12.02.1943 r. w bloku 2a (który był częścią więzienia w Mysłowicach), jako więzień policyjny. W dniu 12.04.1943 r. został zarejestrowany jako więzień KL Auschwitz numer 114638. W dniu 15.08.1944 r. został przeniesiony do KL Buchenwald. Wyzwolony 11.04.1945 r.

Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Data urodzenia 1907-01-21
Data zgonu 0000-00-00
Skip to content