Bernad Zdzisław

Przywieziony do KL Auschwitz w dniu 28.01.1943 r. transportem z Katowic i oznaczony jako więzień polityczny Polak numerem 96580. Przeniesiony do KL Dachau, następnie KL Flossenburg, KL Mittelbau-Dora i KL Bergen-Belsen, wyzwolony 15.04.1945 r.

Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Data urodzenia 1920-07-02
Data zgonu 0000-00-00
Skip to content