Korsak Jan

Rodzina: ojciec Kazimierz, matka Antonina

Zawód: inżynier

Przybył na Piaski w 1924 r. i podjął pracę w Kopalni „Czeladź” w charakterze zawiadowcy. Aresztowany dnia 01.05.1940 r. przez sosnowieckie gestapo w ramach tzw. Akcji AB wymierzonej przeciwko inteligencji i osadzony w KL Dachau, zwolniony 30.10.1940 r. Zmarł na skutek przeżyć obozowych i ogólnego wyczerpania w domu dnia 09.11.1940 r., został pochowany na cmantarzu parafialnym na Piaskach.

Źródło: Władysław Kwaśniak, „Ruch oporu na Piaskach 1939-1945”, Czeladź, 1985.

Data urodzenia 1880-08-14
Data zgonu 1940-11-09
Miejsce zamieszkania: Czeladź-Piaski
Miejsce zgonu: Czeladź-Piaski
Skip to content