Woszczyk Leon

Rodzina:żona Franciszka (zginęła w KL Gross-Rosen), dzieci: Maria, Emilia, Józef („Dzieci Potulic”), Władysław (zg. 1942 r.)

Adres: Czeladź,  Entegasse 14

Zawód: górnik

Długoletni pracownik kopalni „Saturn”, wstąpił do KPP. Był sekretarzem Komitetu Dzielnicowego KPP. Za swoją działalność był doraźnie więziony oraz pozbawiony pracy. W 1939 r. na kilka miesiący został osadzony w Berezie Kartuskiej. W czasie okupacji pracował w kopalni w Siemianowicach, był również jednymz pierwszych organizatorów PPR. W walce z okupantem walczyła całe jego rodzina. Aresztowany wraz z rodziną w nocy z 11 na 12 sierpnia 1943 r. w ramach Akcji Oderberg. Osadzony w KL Gross-Rosen, KL Dachau w 1942 r. i KL Bergen-Belsen. Zginął w KL Bergen-Belsen dnia 07.01.1945 r.

Źródło: www.straty.pl; Henryk Rechowicz, „Komunistyczny samorząd Czeladzi”, Śląski Insytut Naukowy, Katowice 1976.

Data urodzenia 1898-11-07
Data zgonu 1945-01-07
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: KL Bergen-Belsen
Skip to content