Ciechowski Jan

Osadzony w KL Mauthausen z numerem 94717, zmarł dnia 16.10.1944 r. w obozie.

Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 288.]

Data urodzenia 1896-09-05
Data zgonu 1944-10-16
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: KL Mauthausen
Skip to content