Tokarski Józef

Zawód: felczer

W dniu 03.05.1940 r. udzielił pomocy Zbigniewowi Domańskiemu, który po złożeniu wieńca pod zburzonym pomnikiem Niepodległości w Czeladzi został w czasie pościgu trzykrotnie postrzelony przez żandarma hitlerowskiego. Tokarski założył rannemu opatrunek na obie kończyny i głowę. Aresztowany i osadzony w KL Mauthausen w 1940 r., zmarł dnia 31.01.1942 r. w obozie.

Źródło: Anna Horzelska-Matyja, Władysław Kwaśniak, „100 lat szpitala w Czeladzi 1898-1998”, Czeladź, 1998.

Data urodzenia 1899-03-07
Data zgonu 1942-01-31
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: KL Mauthausen-Gusen
Skip to content