Lech Adelajda

Nazwisko rodowe: Kamuda

Rodzina: ojciec Józef, matka Antonina z d. Bujar, mąż Jan

Związek małżeński zawarła w Czeladzi dnia 28.12.1939 r. Po wywiezioniu męża na przymusowe roboty do Niemiec, wyjechała w ślad za nim. Została zatrudniona w fabryce włókienniczej w Jeleniej Górze. W 1942 r. aresztowano ją i osadzono w KL Ravensbruck, następnie przeniesiona w kwietniu 1942 r. do KL Bergen-Belsen. Według relacji świadka Władysławy Fudały zmarła w obozie wskutek choroby. Sąd Grodzki w Czeladzi uznał ją za zmarłą, wyznaczając datę zgonu na 31.03.1945 r. o godz. 24:00 w KL Bergen-Belsen.

Źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach, 1041 Sąd Grodzki w Czeladzi, sygn. 1233.

 

Data urodzenia 1912-00-00
Data zgonu 1945-03-31
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: KL Bergen-Belsen
Skip to content