Rokita Maria/Marianna

Rodzina: mąż Stanisław

Osadzona w KL Ravensbruck w 1940 r. z numerem 10689, zwolniona dnia 20.05.1945 r. Pochowana na cmentarzu pariafialnym w Czeladzi przy ul. Nowopogońskiej.

Źródło: Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 296.]; Napis na tablicy epitafijnej; Wykaz byłych więźniów hitlerowskich wiezień i obozów koncentracyjnych, Polski Związek b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Okręg Katowice.

 

Data urodzenia 1902-08-15
Data zgonu 1994-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content