Kozłowski Stanisław

Zawód: kupiec

Osadzony w KL Auschwitz, figuruje na listach przewozowych do KL Mauthausen Gusen, osadzony dnia 12.02.1944 r. z numerem obozowym 52299.

Źródło: www.straty.pl; Napis na tablicy epitafijnej

Data urodzenia 1897-08-05
Data zgonu 1970-01-21
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content