Piwek Stanisław

Przybył do KL Auschwitz dnia 12.02.1943 r. oznaczony dnia 114745. Osadzony w bloku 2a jako więzień policyjny, dnia 12.04.1943 r. zarejestrowany jako więzień KL Auschwitz. Następnie osadzony w KL Mittelbau-Dora z numerem 79874, oraz w KL Bergen-Belsen. Wyzwolony dnia 15.04.1945 r.

Źródło: Archiwum KL Auschwitz, www.straty.pl; Napis na tablicy epitafijnej

Data urodzenia 1900-05-04
Data zgonu 1968-07-27
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content