Brzostowski Jan

Rodzina: ojciec Faustyn, matka Róża z d. Szulz, żona Stefania z d. Pawel, dzieci Bolesław (1911-1971), Danuta (1914-1963)

Zawód: inżynier górniczy

W 1890r. przeniósł się do Zagłębia Dąbrowskiego. Początkowo pracował w kopalni „Hr. Renard” w Sielcu, następnie w Kopalni „Wiktor” w Milowicach. W 1899r. Jan Brzostowski został zatrudniony przez Towarzystwo Saturn jako zawiadowca kopalni w Czeladzi. W 1906r. awansował na stanowisko dyrektora technicznego. W uznaniu zasług został akcjonariuszem przedsiębiorstwa. W czasie I wojny światowej, po wkroczeniu Niemców do Czeladzi, pełnił funkcję wiceprezesa Rady Okręgowej oraz przewodniczącego Rady Miejskiej. Został usunięty z tych organów na skutek przeciwstawiania się okupantowi. Po odzyskaniu niepodległości Brzostowski został dyrektorem pierwszej w Polsce cementowni – „Grodziec”. Był członkiem Kasy Urzędniczej Towarzystwa „Saturn”, Kasy Szpitalnej Robotników. Z jego inicjatywy powstał Dom Ludowy w Czeladzi. Do 72 roku życia należał do czeladzkiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Zginął w nieznanych okolicznościach. Nieznane są data śmierci i miejsce jego pochówku. Prawdopodobnie śmierć nastąpiła po sierpniu 1940r. – taka data widnieje na fotografii ofiarowanej synowi.

Źródło: http://www.muzeum-saturn.czeladz.pl/historia/who_is_who

Data urodzenia 1865-07-08
Data zgonu 0000-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content