Ciuk Jan

Członek Kręgu Starszoharcerskiego. Działacz Związku Orła Białego, aresztowany w listopadzie 1940 r. Przybył do KL Auschwitz dnia 13.02.1941 r., oznaczony numerem obozowym 10299. Zginął w obozie.

Źródło: Archiwum KL Auschwitz; „Kronika Czeladzkiego Harcerstwa 1913-2005, t. 1, 1913-1956.”, Czeladź 2006.

Data urodzenia 1919-03-17
Data zgonu 0000-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content