Czech Ryszard

Rodzina: ojciec Ludwik, matka Eleonora z d. Kopczyk, siostry Gizela, Halina

Adres: Czeladź-Piaski, Adalbertstr.

Zawód: robotnik

Ukończył szkołe powszechną na Piaskach. Aresztowany dnia 07.08.1941 r. za działalnośc konspiracyjną w Związku Orła Białego na Piaskach. Rozstrzelany dnia 04.12.1942 r. w KL Auschwitz  z wyroku sądu doraźnego katowickiego gestapo.

Źródło: Archiwum KL Auschwitz; „Zeszyty Czeladzkie 8-2002”, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Czeladź 2002.

Data urodzenia 1924-10-04
Data zgonu 1942-12-04
Miejsce zamieszkania: Czeladź-Piaski
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content