Drabik Bolesław

Zawód: szewc

Przybył do KL Auschwitz dnia 06.04.1941 r., oznaczony numerem 14838. Zginął prawdopodobnie rozstrzelany dnia 28.10.1942 r. w KL Auschwitz (według dokumentacji SS 29.10.1942 r.).

Źródło: Archiwum KL Auschwitz

Data urodzenia 1916-12-27
Data zgonu 1942-10-28
Miejsce zamieszkania: Czeladź-Piaski
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content