Radziłło Witold

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., jeniec oflagów.

Źródło: inskrypcja epitafijna z grobowca rodzinnego – cmentarz parafialny przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi

Data urodzenia 0000-00-00
Data zgonu 1950-12-21
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Skip to content