Piotrowski Jan

Lat 28

Zginął w 1941 r. w KL Auschwitz.

Źródło: inskrypcja epitafijna z grobowca rodzinnego – cmentarz parafialny przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi

Data urodzenia 0000-00-00
Data zgonu 1941-00-00
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content