Latos Władysława

Harcerka 1 DH, działaczka Związku Orła Białego. Aresztowana w 1940 r. Przybyła do KL Auschwitz dnia 18.12.1942 r., oznaczona numerem 27661. Zginęła w obozie dnia 02.04.1943 r.

Źródło: Archiwum KL Auschwitz; „Kronika Czeladzkiego Harcerstwa 1913-2005, t. 1, 1913-1956.”, Czeladź 2006.

Data urodzenia 1921-10-15
Data zgonu 1943-04-02
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content