Wilk Józefa

Nazwisko rodowe: Kowynia

Rodzina: ojciec Jan, matka Małgorzata z d. Cabaj, mąż Jan

Adres: Czeladź, Bismarckstr. 29

Osadzona w KL Auschwitz, zmarła w obozie dnia 09.03.1943 r., jako przyczynę zgonu podano posocznicę.

Źródło: Archiwum KL Auschwitz; Archiwum parafii św. Stanisława w Czeladzi, Kronika parafialna, t. 3 (1939-1952), napisał ks. J. Sobczyński, k. 375a-375l, 375(1)-375(10) [w: Czeladź w latach II wojny światowej (1939-1945), ks. M. Trąba, Katowice 2011, s. 299.];

Data urodzenia 1904-05-09
Data zgonu 1943-03-09
Miejsce zamieszkania: Czeladź
Miejsce zgonu: KL Auschwitz
Skip to content